Zásahy 2015

20.10.2015    

9,51 – 10,13 > Jednotka povolána na požár nákladního vozidla v Králově Dvoře u KFC. Během výjezdu byla jednotka odvolána z rozhodnutí velitele zásahu. Technika CAS-10 MB VARIO s osádkou 1 + 1.

7.10.2015    

13,53 – 14,09 > Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích na příjezdu od Berouna. Před výjezdem událost změněna na únik látek na nájezdu D5 v Bavoryni. Vzhledem k drobnému úniku a po dohodě s SÚS se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-10 MB VARIO s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 2 členové.

24.9.2015    

16,27 - 17,39 > Jednotka povolána na požár trávy pod vysokým napětím, mezi Zdicemi a Hředlemi. Požár zpozorována mezi Stroupinským potokem a D5, společně PS Beroun provedeno uhašení menšího požáru odpadu. Následně se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 1 a VEA Lada Niva s osádkou 
1 + 1 na základně v pohotovosti další 2 členové.

► 16.9.2015    

17,31 - 18,40 > Jednotka povolána na odchyt kozy, která způsobila dopravní nehodu a pohybovala se po dálnici D5. Při příjezdu jednotka informována VZ, že se již nachází na poli u Stroupinského potoka. Po příjezdu se jednotka okamžitě zapojila do odchytu kozy, který se na několikátý pokus podařil. Po odchytu a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-10 MB VARIO s osádkou 1 + 4.

► 10.9.2015    

7,39 - 9,03 > Jednotka povolána na dopravní nehodu na nájezdu na D5 v Bavoryni. Po dohodě s VZ se jednotka zapojila do odstraňování vysypaného nákladu z vozidla a řízení dopravy. Po ukončení činnosti a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-10 MB VARIO s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 2 členové.

► 6.9.2015    

13,01 - 13,27 > Jednotka povolána na spadlý strom ve Zdicích. Provedeno rozřezání stromu a jeho odstranění mimo vozovku.  Následně se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-10 MB VARIO s osádkou 1 + 3.

► 13.8.2015    

14,17 - 15,08 > Jednotka povolána na kouř mezi Černínem a Knížkovicemi. Společně s PS Beroun byl proveden průzkum a nikde nebyly zjištěny příznaky hoření. Po vzájemné dohodě se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 1, na základně v pohotovosti dalších 1 člen.

11.8.2015     

17,35 - 18,25 > Jednotka povolána na požár pole za obcí Bavoryně, směrem na Žebrák. Po příjezdu bylo prováděno hašení strniště za pomoci "C" proudu a lafetové proudnice. Spolupráce s PS Hořovice a JSDH Žebrák. Po likvidaci se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti dalších 5 členů.   

11.8.2015     

14,53 - 16,57 > Jednotka povolána na požár pole a lesa za obcí Březová. Po příjezdu bylo prováděno doplnění zasahujících CAS. Při redukci SaP byla jednotka vrácena zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 1.         

11.8.2015     

9,38 - 10,40 > Jedotka povolána na požár střechy u výrobního objektu v Žebráce. Při Příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Žebrák. Jednotka ponechána v záloze a po redukci SaP se vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další  3 členové.

10.8.2015     

14,04 - 16,05 > Jednotka povolána na požár pole u obce Hředle. Při příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Žebrák. Po příjezdu a dohodě s VZ prováděla jednotka hašení za pomoci 1x "C"  proudu, následně se jela jednotka doplnit na čerpací stanoviště do Hředel a provedla doplnění zasahující techniky. Po lokalizacia pro drobnou poruchu na otevírání nádrže se jednotka po dohodě s VZ vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2.          

7.8.2015        

23,32 - 23,57 > Jednotka povolána na požár kontejneru ve Zdicích u sportovní haly. Při příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 4 členové.     

5.8.2015        

11,59 - 20,19 >Jednotka povolána na monitoring požářiště z předchozího dne ve Zdicích u Koupaliště. Následně upřesněno, že se jedná o požár pole za Zdicemi směrem na Knížkovice a že to již ohrožuje RD. Po příjezdu zahájeno hašení požářiště a ochrana okolí, dále byla prováděna kyvadlová doprava vody od čerpacího stanoviště ve Zdicích u Koupaliště. Po lokalizaci se jednotky vrátily zpět na základnu a byl prováděn monitoring pomocí VEA Lada Niva. Při druhé kontrole bylo nalezeno drobné ohnisko, které bylo zlikvidováno pomocí "kanadskéstříkačky". Po kontrole v ranních hodinách byla dána likvidace. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 1,  OA MB 308D s osádkou 1 + 5 a VEA Lada Niva s osádkou 1 + 1.    

4.8.2015        

4,47 - 20,18 > Jednotka povolána na požár lesa a pole u Chrášťan na Rakovnicku. Po příjezdu na místo události bylo jednotce určeno doplňování zasahujících CAS a členové jednotky se připojili k ostatním členům a prováděli hasební práce ve svěřeném úseku. Po reorganizaci jednotek a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2.    

29.7.2015     

15,23 - 17,07 > Jednotka povolána na požár trávy na Svaté. Po dohodě s VZ bylo prováděno doplňování vody do zasahující CAS a obsluha proudů od CAS30 Beroun. Po likvidaci adohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2. 

24.7.2015     

6,41 - 8,27 > Jednotka povolána na požár popelářského vozu na Tmani. Po dohodě s VZ prováděla jednotka doplňování vody do zasahující CAS a členové spolupracovali při hasebních pracích. Po ukončení zásahu a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 3, na základně v pohotovosti další 3 členové.             

19.7.2015

12,50 – 13,40 > Jednotka povolána na požár strniště v Berouně. Před příjezdem byla z důvodu dostatku SaP odvolána zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 3 členové.

17.7.2015

16,26 – 17,40 > Jednotka povolána na požár sloupu el. vedení v Černíně. Průzkumem zjištěn poškozený izolátor, bylo vyčkáno do příjezdu rozvodných závodů a poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 2 členové.

13.7.2015

15,55 – 16,33 > Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích u bývalé hasičské zbrojnice. Po dobu vyšetřování nehody bylo ve spolupráci s Městskou Policií prováděno řízení dopravy. Po vyšetření nehody byly vozidla odstraněny z křižovatky a jednotka se vrátila zpět na základu. Technika TA Lada Niva s osádkou 1 + 1, na základně v pohotovosti další 2 členové.

12.7.2015

13,17 – 15,15 > Jednotka povolána na požár kotle v rodinném domě ve Zdicích. Proveden průzkum za použití dýchací techniky, díky přehoření vodovodní trubky, zjištěn již uhašený požár. Po vyklizení sklepa se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 3, na základně v pohotovosti dalších 5 členů.

2.7.2015

19,11 – 19,43 > Jednotka povolána na požár trávy v obci Tmaň u skládky. Před příjezdem byla z důvodu dostatku SaP odvolána zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 3, na základně v pohotovosti dalších 7 členů.

23.6.2015

15,29 – 16,01 > Jednotka povolána na požár kamionu na D5. Při příjezdu na místě PS Beroun. Po dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 3 členové.

17.6.2015

8,37 – 9,13 > Jednotka povolána na dopravní nehodu ve Zdicích u čerpací stanice EuroOil. Událost se nacházela na silnici ve směru na Hředle. Při příjezdu na místě PS Beroun, PČR a ZZS. Po dohodě s velitelem zásahu bylo vyčkáno na vyšetření nehody a následně bylo provedeno obrácení vozidla na kola a jeho vytažení z příkopu, za pomoci lanového navijáku. Na základě rozhodnutí VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika TA Lada Niva s osádkou 1 + 1, na základně v pohotovosti další 2 členové.

11.6.2015

16,27 – 20,33 > Jednotka povolána na požár 3 patrové budovy v bývalém areálu Tiby v Berouně. Již při jízdě k události byl pozorován hustý černý dým od místa události. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr, příjezd společně s JSDH Chyňava. Po dohodě s velitelem zásahu proveden 1x útočný proud do objektu za pomoci dýchací techniky. Byly prováděny hasební práce a kyvadlová doprava vody od jezu v Berouně. Před likvidací a po dohodě s velitelem zásahu se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS-32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 4 členové.

19.5.2015

14,38 – 19,35 > Jednotka povolána na dopravní nehodu, chladírenský návěs v příkopě ve Zdicích. Po příjezdu průzkumem zjištěn únik nafty z návěsu, společně s PS Beroun provedeno zasypání sorbentem a řízení dopravy. Po příjezdu vyprošťovací služby bylo prováděno vyprázdnění palivové nádrže. Následně byla komunikace po dobu vyprošťování návěsu uzavřena, poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika TA Lada Niva s osádkou 1 + 1 a OA MB 308D s osádkou 1 + 1, na základně v pohotovosti další 4 členové.

13.5.2015

9,18 – 13,28 > Na základě žádosti PČR, vyjela jednotka na pátrání po pohřešované osobě "U zeleného kříže". Po shromáždění pátrajících byla provedena instruktáž a bylo zahájeno pátrání, které bylo neúspěšné. Na základě rozhodnutí VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika TA Lada Niva s osádkou 1 + 1 a OA MB 308D s osádkou 1 + 4.

13.5.2015

00,06 – 00,38 > Jednotka povolána na popadané stromy mezi Černínem a Svatou. Byl projet celý úsek, ale žádný strom nenalezen. Zjištěno odstranění stromu jednotkou z Berouna a po dohodě se technika vrátila zpět na základnu. Technika OA MB 308D s osádkou 1 + 4, na základně v pohotovosti další 1 člen.

29.4.2015

16,08 – 17,15 > Jednotka povolána na požár kamionu na D5. Při příjezdu na místě PS Hořovice, PS Beroun a JSDH Chyňava. Po dohodě s VZ prováděla jednotka doplňování zasahující techniky vodou. Po lokalizaci se z rozhodnutí VZ jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti  další 4 členové.

20.4.2015

2,15 - 4,57 > Jednotka povolána na kouř z podzemních prostor v areálu bývalých železáren v Králově Dvoře. Při příjezdu na místě PS Beroun, bylo rozhodnuto o nasazení střední pěny od CAS Králův Dvůr. Jednotka prováděla doplňování zasahující techniky vodou, následně bylo zřízeno čerpací stanoviště na vodní nádrži Suchomasty. Po ukončení zásahu a doplnění zasahující techniky se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS32 T148 s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti  další 4 členové.

18.4.2015

16,56 - 22,10 > Jednotka povolána na kouř ze střechy ranče na Málkově. Příjezd společně s velitelem čety PS Beroun, bylo rozhodnuto o vyhlášení II. poplachového stupně, bylo vytvořeno dopravní a útočné vedení za použití dýchací techniky. Dále byl povolán zbytek jednotky na zřízení čerpacího stanoviště, byla přivezena termokamera a velitel jednotky byl určen jako pomocník velitele zásahu pro týl. Členové jednotky prováděli hasební práce uvnitř objektu, rozebírání střešní konstrukce a vynášení zařízení ranče. Po lokalizaci požáru byla provedena redukce sil a prostředků a jednotka se vrátila zpět na základnu. Technika CAS32 T148 s osádkou 1 + 3 a OA MB 308D s osádkou 1 + 5.

16.4.2015

16,29 - 17,23 > Jednotka povolána na dopravní nehodu za Zdicemi směr Hředle. Příjezd společně s PS Beroun. Bylo provedeno přetočení vozidla zpět na kola a jeho vytažení na vozovku za pomoci lanového navijáku. Poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika TA Lada Niva s osádkou 1 + 1, na základně v pohotovosti další 3 členové.

9.4.2015

21,41 - 22,84 > Jednotka povolána na požár sazí v komíně ve Zdicích. Při příjezdu na místě velitel čety PS Beroun, po dohodě prováděno vybírání zbytků hoření z komínového tělesa za použití dýchací techniky a následně se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS32 T148 s osádkou 1 + 3, na základně v pohotovosti další 4 členové.

4.4.2015

15,03 - 16,24 > Jednotka povolána na požár střechy obchodu v areálu bývalé pily v Berouně. Při příjezdu na místě PS Beroun a JSDH Králův Dvůr, po dohodě s velitelem zásahu byla jednotka ponechána v záloze a následně byla využita na vynášení zboží z objektu. Po likvidaci požáru byla jednotka odeslána zpět na základnu. Technika CAS32 T148 s osádkou 1 + 3, na základně v pohotovosti další 3 členové.

3.4.2015

11,50 - 13,44 > Jednotka se zúčastnila taktického cvičení složek IZS na nehodu autobusu s osobním vozidlem, mezi Stašovem a Chlustinou. Technika TA Lada Niva s osádkou 1 + 1 a autobus Karosa LC 735 s řidičem, na základně další 4 členové. Cvičení se ještě zúčastnili PS Beroun, PS Hořovice, JSDH Bavoryně, JSDH Žebrák a JSDH Lochovice, dále autobus ze stanice Slaný a psycholog ze stanice Kladno. Hasičská zbrojnice zároveň sloužila jako zázemí pro maskování figurantů a fiktivní nemocnice, do které byli záchranou službou transportováni účastníci nehody. Cvičení se zároveň zúčastnila většina velitelů jednotek SDH v rámci svého pravidelného školení.

31.3.2015

12,10 - 13,11 > Jednotka povolána na spadlý strom na komunikaci mezi Svatou a Kublovem. Bylo provedeno odklizení stromu z vozovky za pomoci motorové pily, poté se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika OA MB 308D s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti další 3 členové.

17.1.2015

4,14 - 6,18 > Jednotka povolána na požár střechy ve Zdicích. Při příjezdu na místě PS Beroun, po dohodě s VZ provedla jednotka vyvezení 2 vozidel ze dvora objektu, 1 člen v dýchací technice se zapojil do hasebních prací, bylo prováděno doplňování vody a zřízeno čerpací stanoviště. Po likvidaci a dohodě s VZ se jednotka vrátila zpět na základnu. Technika CAS32 - T148 s osádkou 1 +3  a mikrobus MB308D s osádkou 1 + 2.

10.1.2015

17,13 – 18,08 > Jednotka povolána na spadlý strom na komunikaci za obcí Svatá. Bylo provedeno jeho odstranění za pomoci motorové pily. Následně byla jednotka vyslána na další strom u obce Hudlice. I zde byl strom odstraněn za pomoci motorové pily a jednotka se vrátila zpět na základnu. Technika mikrobus MB308D s osádkou 1 + 3, na základně v pohotovosti dalších 6 členů.

9.1.2015

12,53 – 13,29 > Jednotka informována o spadlém stromě na komunikaci pod Knížkovicemi. Bylo provedeno jeho odstranění za pomoci motorové pily a jednotka se vrátila zpět na základnu. Technika mikrobus MB308D s osádkou 1 + 2, na základně v pohotovosti dalších 5 členů.

ZÁSAHY 2014

ZÁSAHY 2013

ZÁSAHY 2012

ZÁSAHY 2011

ZÁSAHY 2010

ZÁSAHY 2009

NAHORU