Naše současnost

     Díky velmi dobré spolupráci se zastupitelstvem města a získané státní dotaci máme dnes pro naši práci vytvořeny opravdu vynikající podmínky. Mimo zbrojnice, kterou vidíte na fotografiích, máme i dvě klubovny mladých hasičů.

     Nová hasičská zbrojnice Zdice vznikla rekonstrukcí štábní budovy bývalé vojenské posádky Zdice. Rekonstrukce byla započata 1.11.2006 – zbrojnice předána sboru 10.11.2007 u příležitosti  125. výročí založení sboru. Hodnota díla činí 14 milionů korun.


stará zbrojnice


nová zbrojnice

Presentace z průběhu rekonstrukce hasičské zbrojnice.

Naše zbrojnice dostává nový kabátek (aktualizováno 12.12.2009):

SDH Zdice - naše 
zbrojnice dostává nový kabátekSDH Zdice - naše 
zbrojnice dostává nový kabátek

SDH Zdice - naše 
zbrojnice dostává nový kabátekSDH Zdice - naše 
zbrojnice dostává nový kabátek

Zde se scházíme, schůzujeme i plánujeme. V současné době ještě stále zařizujeme vnitřní prostory.

SDH Zdice -
 dispečinkSDH Zdice -
 dispečink
Hasičárna - dispečink

SDH 
Zdice - chodbaSDH 
Zdice - chodba s vítrínou s trofejemi
Hasičárna - chodba s vítrínou s trofejemi

Hasičárna 
SDH Zdice - zasedací místnostHasičárna SDH Zdice - zasedací místnost
Hasičárna - zasedací místnost

Hasičárna 
SDH Zdice - ložniceHasičárna 
SDH Zdice - ložnice
Hasičárna - ložnice

V garážích máme soustředěnou techniku, kterou vlastníme.


Garáže

NAHORU