Plán akcí mladých hasičů na rok 2012

 

Leden 2012 Malování - PO očima dětí
Příprava Hasičského plesu
Výroční valná hromada SDH

Únor 2012 Plnění odborek
Míčové hry

Březen 2012 Pochod na Koukolovu horu "Loučení se zimou"
Příprava na soutěž Plamen - PÚ + štafeta
Brigáda - úklid

Duben 2012 Pochod "Hájenství zelené"
Příprava na disciplíny PS a hry Plamen
Nácvik - skládání základny na PÚ

Květen 2012 Kladení věnců k pomníkům padlých – účast
Účast na okrskové soutěži
Účast v druhém kole hry Plamen
Míčové hry

Červen 2012 Těšíme se na prázdniny - hry
Víkendové stanování na zbrojnici
Opékání vuřtů

Červenec 2012 Prázdniny

Srpen 2012 Účast v soutěži "O putovní pohár Lhotky
Soustředění

Září 2012 Pochod "Toulky zlatem podzimu"
Příprava na I kolo soutěže Plamen
Zdravověda

Říjen 2012 1. kolo hry Plamen – branný závod
Kladení věnců k pomníkům padlých – účast
Výroba a pouštění draků
Míčové hry

Listopad 2012 Soutěž "Dráčka Soptíka"
Návštěva plaveckého bazénu

Prosinec 2012 Mikulášská nadílka v hasičské zbrojnici
Příprava vánočních ozdob a cukroví
Rozloučení s rokem 2012
Těšíme se na vánoce - beseda

NAHORU