Hasičská abeceda

Čerpání vody - odstranění nežádoucí vody z vnitřních i venkovních prostorů. 

Dopravní nehody - likvidace všech možných následků kolize vozidel, např. vyprošťovací práce, odstranění unikajících látek, likvidace požáru, apod.

Zásah při havárii

Olejová havárie  -  zásah k omezení úniku ropných produktů do půdy a vod. Zamezení ohrožení vodních zdrojů ropnými produkty.

Olejová havárie
Olejová havárie - Zdice

Požár - každé nežádoucí hoření, při kterém došlo, nebo by mohlo dojít k ohrožení zdraví, nebo života osob a zvířat nebo ke škodám na materiálních hodnotách a životním prostředí.

Požár automobilu
Požár auta v lese

Práce na vodě - záchrana osob a zvířat, vyhledávání pohřešovaných osob a všestranná pomoc v době povodní.

Nácvik záchrany tonoucího z ledu
Nácvik záchrany tonoucího z ledu

Technická pomoc – zásah k odstranění nebezpečí nebo nebezpečných stavů v technickém provozu podniků, pomoc technikou jednotek PO.

  • vyproštění lidí z výtahu
  • nouzové otevření bytu
  • odstranění překážek z komunikací
  • likvidace padlých stromů
  • uzavírání a navážení vody
  • odvětrávání prostor
  • záchrana osob a zvířat
  • vyprošťování osob, zvířat a věcí
  • asistence při hledání výbušnin
Likvidace padlých stromů
Nácvik záchrany osob na skalách

NAHORU