Kontakty

Starosta SDH Zdice - Jan Špaček - Hornická 818, 267 51 Zdice

Hasičská zbrojnice Zdice,  Čs.Armády 18, 267 51 Zdice

mail : hasici.zdice@seznam.cz


Důležitá telefonní čísla tísňového volání.

Při zjištění některé z mimořádných událostí  (havárie průmyslového nebo technického zařízení, těžké autohavárie, požáru), které ohrožují životy, zdraví, nebo majetek volejte :

150 Hasičský záchranný sbor
  nebo
112 Tísňovou linku

V hlášení uveďte:

  • své jméno a telefonní číslo, ze kterého voláte

  • kde hoří

  • co hoří

  • po ukončení hovoru zavěste sluchátko a počkejte na zpětný dotaz (ověření pravdivosti hlášení o požáru)

Hlášením na tísňovou linku budou vyrozuměny všechny složky Integrovaného záchranného systému. / HZS, Policie, Zdravotnická záchranná služba /