Mladí hasiči a dorost

Ve sboru dobrovolných hasičů mají svoje nezastupitelné postavení i mladí hasiči - naši soptíci. Mládež jako nástupní generace za nás dříve narozené je pro nás velmi důležitá a snažíme se jí vytvářet podmínky pro její seberealizaci v duchu hasičského hesla " Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu". 

Ukázka požárního sportu

Ukázka požárního sportu - porada před útokemUkázka požárního sportu - na startuUkázka požárního sportu - na platuUkázka požárního sportu - požární útokUkázka požárního sportu - požární útok Ukázka požárního sportu - střelby 

Dle věku se dělí mládež do tří věkových kategorií.


Mladší žáci - věková kategorie od 6 do 11 le včetně.
Starší žáci - věková kategorie od 11 do 15 let včetně
Dorost - věková kategorie od 15 do 18 let

Zařazení do kategorií se upravuje vždy k 1.9. daného roku.

Mladí tráví čas ve vlastních klubovnách a účastní se i schůzí na hasičské zbrojnici spolu s dospělými.
Učí se zacházet s hasičskou technikou, nacvičují hašení požárů, střílí ze vzduchovky, zlepšují svoji fyzickou kondici, běhají, posilují, učí se topografii, základy zdravovědy, první pomoci, prostě vše, co hasiči musejí znát. Rozvíjejí své znalosti, vědomosti a dovednosti, což jim pomáhá získávat návyky v různých činnostech, souvisejících s oblastí požární ochrany. Získané dovednosti mohou uplatnit nejen ve svém osobním životě, ale předvádějí je i na soutěžích.

Naši mladí hasiči se účastní jednak celostátní hry Plamen, která je pro ně každoročně vyhlašována. Dále se účastní různých memoriálů a soutěží, určených dětem. Vedou si kroniku, kterou předkládají na soutěži ke kontrole a plní různé úkoly, kterými prokazují své vědomosti během celého roku.

Soutěže pro nás nejsou jen příležitostí předvést vše, co jsme se naučili, ale jsou pro nás velkou společenskou událostí, při nichž se setkáváme s přáteli z jiných sborů.

I ty se můžeš stát dobrým hasičem ...............
Přijď mezi nás do hasičské zbrojnice ve Zdicích, případně kontaktuj Radka Havrdu. Rádi přivítáme nové kamarády.

Schůzky jsou v neděli od 14,00 do 16,00 hod a v pondělí od 16,00 do 17,30 hod.

NAHORU