Hasičský znak

O nás

Vážení návštěvníci,


Znak Zdice

vítáme Vás na webových stránkách Sboru dobrovolných hasičů Zdice.
Doufáme, že v jednotlivých sekcích najdete různé zajímavosti o naší práci i poučení.
Chtěli bychom vám alespoň trochu ukázat, co všechno práce dobrovolného hasiče zahrnuje.

Svatý Florián, patron hasičů


Jednotky sboru dobrovolných hasičů (JSDH nebo také JPO) jsou zřizovány městy nebo obcemi. Skládají se ze členů Sdružení dobrovolných hasičů (SDH), kteří nevykonávají činnost v těchto jednotkách jako své zaměstnání. Působí na úseku požární ochrany, podílejí se na vytváření podmínek pro ochranu života a zdraví občanů a majetku před požáry a na poskytování pomoci při živelních pohromách a dalších nebezpečí ohrožení života, zdraví nebo majetku.

Nemalou zásluhu mají také na výchově mládeže a na udržování kulturních tradic v duchu prastarého hasičského hesla Bohu ku cti, bližnímu ku pomoci, vlasti ku prospěchu.
Naše SDH je registrováno pod Okresním sdružení hasičů v Berouně. 

 

Kde nás najdete

SDH Zdice - kde nás najdete

klikněte na mapu

Loc: 49°54'28.232"N, 13°59'3.685"E